O nás

Nabízíme zabezpečení dat (osobní údaje, firemní údaje), která se nacházejí ve vašich počítačích, chytrých telefonech, tabletech, datových úložištích (kybernetické a fyzických perimetry) tak, aby tato data zůstala i nadále pod vaší kontrolou. Jedná se zejména o Integritu, Důvěrnost a Dostupnost dat. Používáme výhradně metodiky národních bezpečnostních autorit členských zemí EU a dále open source programové vybavení. Provádíme komplexní zabezpečení kybernetického perimetru (viz. dále v textu).

 

Naše kancelář (Družstvo kybernetické obrany) sestává z nezávislých odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

Ing. Jiří Richter - TURBO 2000, IČ: 15648427, nezávislý Architekt kybernetické bezpečnosti se zápisem v obchodním rejstříku

https://www.turbo2000.cz

Ing. Michal Vymazal - Linux Services, IČ: 12627721, nezávislý Architekt kybernetické bezpečnosti se zápisem v obchodním rejstříku

https://www.linuxservices.cz

 

Sídlíme v Praze. Máme více než 20 letou historii. Nabízíme řešení v oblasti informačních systémů a zabezpečení, zcela nezávislá na dodavatelích, odpovídající zákonným normám ČR a EU, na bázi otevřených standardů a platných technických norem.

V Obchodním rejstříku nás najdete pod IČ: 09480927

Jsme způsobilí ke školení kybernetické bezpečnosti pro role dle §7 Vyhlášky k ZKB, písmena a, b a c. (tj. role manažer kybernetické bezpečnosti, architekt kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetické bezpečnosti).

Dále jsme způsobilí k činnosti dle rolí §7 Vyhlášky k ZKB (82/2018 Sb.), písmena a, b a c. (tj. role manažer kybernetické bezpečnost, architekt kybernetické bezpečnosti, auditor kybernetické bezpečnosti).

Vycházíme z platné legislativy (Zákon o kybernetické bezpečnosti) a dále pak z metodik NÚKIB pro nastavení řídících a kontrolních procesů, které je v organizaci nezbytné zavést a dodržovat.

 

Pro jednotlivé implementační scénáře využíváme metodiky a doporučení BSI (BSI – Německá národní bezpečnostní autorita, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik). Vycházíme tedy ze scénářů IT-Grundschutz.