hybridni-valka

Obrana před hybridní válkou

Podtitul
Informace, dezinformace a propaganda v běžném životě člověka

Anotace
Dezinformace a propaganda šířené v současné době především prostřednictvím internetu mají obrovský a často devastující dopad na myšlení lidí i na společnost jako na celek. Obrana před hybridní válkou je kurz určený pro běžné uživatele internetu, kteří jsou denně konfrontováni s obrovským množstvím často protichůdných a manipulativních informací. Je zaměřen na osoby, internetové technologie využívají k soukromým účelům převážně „konzumním způsobem“ prostřednictvím sociálních sítí, nástrojů pro zasílání zpráv (messengerů), e-mailů a dalších veřejných internetových služeb. Dvoudenní kurz umožní orientovat se v problematice šíření dezinformací, propagandy a hybridní války a ukáže běžně dostupné cesty a možnosti jak hrozby rozpoznat, kriticky vyhodnotit a jak jim čelit. 

 

Cílová skupina

 •  zaměstnanci v dělnických až úřednických profesích

 •  osoby školního, produktivního a důchodového věku

 

Cíle kurzu

 • Kybernetická bezpečnost a její úloha v současné společnosti

 • Informace a jejich vnímání člověkem

 • Propaganda, dezinformace a hybridní válka

 • Šíření dezinformací a propagandy v České republice

 • Základy kritického myšlení a jeho použití

 • Rozpoznávání a odhalování dezinformací a propagandy

 • Obrana proti dezinformacím z pohledu běžného člověka

 • Využití získaných vědomostí a příklady praktického použití

 

 

Osnova Kurzu

1. den

 • Úvod (30 min.)
 • Kybernetická (ne)bezpečnost a současná společnost (1 hod.)
 • Informace, vnímání informace, pravdivost a věrohodnost, účel (1,5 hod.)
 • Hybridní válka, propaganda a dezinformace, synergické efekty, sociální inženýrství (30 min.)
 • Narativ, fáma, fake news, hoax, řetězové maily a další manipulativní sdělení (1,5 hod.)
 • Jak se šíří dezinformace (nejen) v Česku, dezinformační weby (45 min.)
 • Shrnutí, otázky a odpovědi (15 min.)

Celkem 6 hodin

 

2. den

 • Kritické myšlení, chyby zdravého rozumu a chyby ohrožující rozhodování (1,5 hod.)
 • Jak rozpoznat a odhalit dezinformace a propagandu, ověřování věrohodnosti (1,5 hod.)
 • Jak se bránit dezinformacím a propagandě (1 hod.)
 • Reálné příklady ověřování věrohodnosti informací (naživo) (1,5 hod.)
 • Shrnutí, diskuse, ukončení (30 min.)

Celkem 6 hodin